На дзень народзін Максіма Багдановіча 9 снежня 2017 года, калі нашы 10-класнікі ўрачыста пасвяшчаліся ў ліцэісты, адміністратар музейнага комплекса А. П. Госцеў падрыхтаваў прэзентацыю “Па мясцінах Максіма Багдановіча ў Гродне”.

 З матэрыялами, якія падрыхтаваў ГосцеўА.П.  падрабязней магчыма пазнаеміцца па ссылцы.


13 лютага 2015 газета "Твой Стыль“, Гародня  

 Постаці 2:  Алесь Госцеў

"Краязнаўства – найбольш удалы, найбольш эфектыўны шлях да самапазнання, да самавызначэння, да самарэалізацыі і да самасвядомасці, да усведамлення сябе як грамадзяніна менавіта гэтай зямлі”, - лічыць гарадзенскі краязнавец Алесь Госцеў. Фізік з сэрцам рамантыка, які выхаваў не адно пакаленне патрыётаў, прывіваючы ім любоў да малой радзімы, да Гародні.   Пры гарадзенскім ліцэі №1 Алесь Госцеў разам са сваімі вучнямі арганізаваў гурток “Карані і вытокі”, а таксама з іх дапамогай стварыў музей педагогікі Гарадзеншчыны.    “Для мяне не важныя мае кнігі і публікацыі, важна тое, што мае вучні, якіх я называю сваімі сябрамі, сваімі паслядоўнікамі і паплечнікамі, выдаюць свае працы і кніжкі. Некаторыя з маіх вучняў папулярныя нават за мяжой”.     За важкі ўклад у вывучэнне гісторыі Гародні і папулярызацыю ведаў пра яе мінулае, а таксама за педагагічную дзейнасць па развіцці краязнаўства Алесь Госцеў узнагароджаны прэміяй імя Юзафа Ядкоўскага.    “Мая галоўная задача - не збіць  чалавека з ісцінага шляху, а, наадварот, дапамагчы яму знайсці свой унутраны шлях, знайсці сябе”, - кажа Алесь Госцеў.   Алесь Госцеў з’яўляецца адным з аўтараў унікальнага даведніка “Кронан”, прысвечанага гісторыі Гродна, і падручніка “Гродназнаўства”. Манаграфія «Известные уроженцы Гродненской области»   <смотреть материалы> – 

працяг серыі «Факел истины», першая кніга якой «Известные личности Гродно» была выдадзена ў 2015 г. Асноўная мэта серыі – стварэнне біяграфій ураджэнцаў той ці іншай мясцовасці, дзейнасць якіх у межах целаснага ўяўлення аб культуры як трыадзінстве мастацтва-навука-рэлігія, скіравана не толькі на пазнанне і сцвярджэнне трыадзінай ісціны, але і на пошукі за ёй. Праект серыі (у першасным сваім варыянце гэта 15 кніг) ніколькі не прэтэндуе на паўнату ахопу вышэйакрэсленых асоб і адчынены для далейшага пашырэння і паглыблення. Разнастайны па свайму складу і ступені прад'яўлення біяграфічны матэрыял ва ўжо апублікаваных кнігах дазваляе ў далейшых даследаваннях сканцэнтравацца як на глабальнай праблеме устойлівасці (надзейнасці) наасфэры, так і на лакальнай (краязнаўчай) праблеме спасціжэння генетычнага кода мясцовасці. Асноўны прынцып пабудовы усіх кніг серыі – месца нараджэння той ці іншай асобы – сваеасаблівай паходні ісціны. Калі ў першай кнізе гэта былі толькі ўраджэнцы горада Гродна, то ў другой – гэта ўжо (у тым ліку) і прадстаўнікі (па свайму нараджэнню) больш шырокага абшару Прынямоння – Гродненскай вобласці ў яе сучасных межах.Новая книга "Известные личности Гродно"  является первой в серии "Факел истины". Она посвящена ярким уроженцам города Гродно-деятелям науки и техники, медицины и педагогики, поэтам и писателям, художникам, музыкантам и композиторам, религиозным деятелям. 

<скачать книгу>

<скачать Именной указатель с исправлениями и дополнениями к книге>

 

В ИБЦ лицея №1 г.Гродно  есть эта книга, которую нам подарил автор, Гостев А.П., за это мы выражаем ему нашу огромную благодарность!

              

          

12.03.15

   В Государственном учреждении образования "Лицей №1 г.Гродно"  прошла презентация книги А.Гостева "Известные личности Гродно" в 16.00, каб. №205, где находится музей "Гісторыя педагогікі Гарадзеншчыны ХІІ-ХХІ ст.ст", основателем которого  является А.П.Гостев. Мероприятие проводил сам Александр Петрович. Он рассказал историю создания своей книги, приводил много интересных фактов из своей личной жизни. На презентацию были приглашены известные люди г.Гродно, которые рассказывали о своей дружбе и контактах с Александром Петровичем.  Мероприятие проходило в теплой непринужденной обстановке, слушатели узнали много интересных фактов о истории нашего города и личности Александра Петровича.  <смотреть> 

 Александр (Алесь) Петрович  ГОСТЕВ – учитель астрономии, методист лицея N1 г.Гродно, соискатель кафедры педагогики ГрГУ имени Янки Купалы. Он понимает Эйнштейна-физика и любит Александра Грина-романтика. Дома у него библиотека – как готический собор; он коллекционирует мгновения, достойные музея, а в его «коморке» – осколки пирамиды Хеопса. Сегодня Алесь Гостев – желанный гость и господин шестого очерка авторского проекта «Имя в энциклопедии (в книге)». Статья-персоналия «Госцеў» – как белорусский краевед – опубликована в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi».

Об этом человеке не скажешь словами Пушкина:

Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли.

Вековая «пыль» истории посеребрила черные брови Алеся Петровича, она вошла в его каталоги, картотеки, легла в задуманную им книгу «КРОНОН. Летопись города на Немане (1116 – 1990)». Написанная в «гонкуровском» содружестве с В. Шведом, она стала библиографической редкостью. «Кронон» ненавязчив, как само время, но он служит людям. " Кто пишет, тот и сочиняет", – говорит академик Анатолий Свириденок, директор Научно-исследовательского центра проблем ресурсосбережения НАН Беларуси. – Тот же Карамзин навязывает свои идеи. Этого нет в «Крононе». Его авторы брали источники и кратко их излагали, не допуская отсебятины. Время от времени я просматриваю «Кронон». Сухо написано, но за чередой фактов – связь времен, история в лицах. Задумываешься. Воображение рисует картины – и театр начинает оживать... Как-то мы привезли в Гродно корейскую делегацию. Спрашивают: «Мы уже переехали границу – мы в Западной Европе?». Подобных городов нет в Беларуси. Гродно ближе к Европе. На Москву ведь шли не через полесские болота, через Гродно... История Гродненщины исключительно насыщенная. Здесь всегда было больше свободы, больше личностей, ставших достоянием истории.
Александр Гостев – учитель физики (по диплому), окончивший Гродненский педагогический институт; инженер, двадцать лет отдавший ЭВМ и АСУП (до лицея он работал на «Азоте», в ГИАПе). Ценя информатику, кибернетику, он всё моделирует, систематизирует, раскладывает «по карманам, коробочкам, полочкам». И «Кронон» его архистрог. Может, Гостев – человек выжатый, таблица умножения, хронограф без эмоций, без метафоры и эпитета?
– Круг интересов Александра Гостева широк и разнообразен, – говорит историк изобразительного искусства, художник Александр Ларионов (ГрГУ). – Он дитя русской философии, заряженной космизмом; собиратель событий, имен, эпох. Его КРАЕведение перерастает в МИРОведение, а формы, в которые оно выливается, свидетельствуют о высоком этосе личности, о нравственных, интеллектуальных приоритетах «последнего интеллигента Гродненщины». Бог наградил моего друга рефлексом красоты – умением души откликаться на красоту в любых ее проявлениях: в картине, в человеке, в книге... Его понятийный аппарат, его эмоции лирически окрашены, и ему не надо много усилий, чтобы научный текст трансформировался в стихи.

«Дорога никуда» и гений Эйнштейна
Как-то Саша Гостев, семиклассник, заглянул в ресторан «Отвращение», и Давенант предложил ему бульон «Ужас», «куропатку с ревматизмом» и «мороженое с ангиной». Это был роман Александра Грина «Дорога никуда». Потом вместе с Гарвеем он поднимался на палубу «Бегущей по волнам», а в «Блистающем мире» перевоплощался в летающего Человека Двойной Звезды... Студентом он читал Грина в крымской роще под звездами, укрывшись солдатским одеялом, с фонариком в руке. В то лето он посетил могилу любимого писателя и с благоговением принял автограф от Нины Грин-вдовы, а потом в «Гродненской правде» появилась первая статья Гостева – «Свидание с Грином». Спустя годы он стал членом Союза журналистов СССР.

В романтическом пространстве Грина сердце Гостева бьется и сегодня, но его интеллекту не чужды сферы строгие, философские. Он смолоду разгадывает «ребусы» пространства и времени, читает трактаты Канта, Гегеля, Спинозы... Крещенный в православии, он, как и его кумир Альберт Эйнштейн, восхищается гармонией Вселенной, эстетикой ее закономерностей. В этих сферах ломаются крылья ангелов, ноги – чертей; и здесь прав Октавио Пас:

Пустынен мир
и нет конца пустыне,
и рай закрыт,
и ни души в аду.

В юные годы Александр мечтал стать строителем коммунизма, в зрелые – побеждал в социалистическом соревновании. На «Азоте» он был образцовым пропагандистом научного атеизма. А куда покатились «яблоки»? Дочь и внук – в костел, сын – в церковь...

Готический собор интеллекта

В романе «Золотая цепь» Ал. Грина фигурирует татуировка «Я всё знаю», а в книгах Гостева – «Сова», экслибрис. В его квартире 2,5 тысячи книг и восхитительно высокие потолки. Часть библиотеки выстроена готическим собором; в центре «собора» – одиннадцать полок. Книги, как трубы органа, устремлены ввысь. Здесь избавляются от «случайной» литературы, но не от «БСЭ», «БЭ», не от «Библиотеки всемирной литературы», не от фолиантов словаря Ефрона и Брокгауза. Здесь можно писать статьи о космосе и живописи, об истории Беларуси, о городах, музеях мира и т.д. Мечта Гостева – иметь свой дом на острове и – сотни тысяч книг. А дачный домик учителя так и не вырос выше фундамента...
Зальная комната названа «Малой Ларионовкой». Здесь гостю предложат «Чукоккалу» – альбом для автографов и прочих художеств. Вблизи компьютера можно поговорить о Чюрлёнисе – это давняя страсть Гостева, о Ван Гоге (А. П. поспешил в Москву, когда картины мастера «простых форм» выставили в Художественном музее), о Дроздовиче, Рембрандте. Гостев не посещал актерских, риторских студий, но красной речью – художественной, ритмически стройной, сдобренной поэтической строкой – владеет, как маэстро.
Среди книг, картин и коллекций узнаешь, что его жена, учительница Людмила Гостева – из рода Радзивиллов (есть такое предание). Юные, они встретились в Новогрудке, и тогда Саша восхитился не только Адамом Мицкевичем...

Пирамида Хеопса и «Мой город»

Александр Гостев – как истый собиратель знаний и коллекционер – ненасытен и «всеяден» (это его определение). Он был в Петербурге и Ташкенте, в Бахчисарае и Львове, в городах Литвы, Польши; он размышлял, склонив голову у могил Пушкина и Льва Толстого. Он мечтает увидеть Ниагарский водопад, каньоны Америки, но не был за океаном, зато хаживал за три моря – Черное, Мраморное, Средиземное. В Египте его данницей стала пирамида Хеопса (взял с нее три камушка), после Греции долго снились Афины... А что ему Гродно?
– Это МОЙ город, – говорит Алесь Петрович. – Он создан для меня, или я для него. Здесь легко дышится. Я могу им любоваться до бесконечности, а в закутках, где бывал миллион раз, открывать новые штрихи и детали. Я знаю МОЙ город, но он остается для меня таинственным, TERRA INCOGNITA...
Но не настолько incognita, чтобы краевед Гостев не стал автором статьи «Гродна» в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi», как и статей «Арлоўскi», «Баторый» и др., или соавтором книг «Горадзен», «Горадня» и «Я хацеў бы спаткацца з вамi» (о Максиме Богдановиче). Он привлек внимание к историку Орловскому, впервые создал генеалогию гродненских князей, стал пионером изысканий, привлекших внимание ученых. В лицее, в «каморке» Гостева, забитой книгами, прочими интеллектуальными разностями, более 60 особых папок. При должном старании эту информацию можно переплавить в книгу о Гродно.
– Я буду только радоваться, если мой друг напишет книгу о Гродно, – говорит проректор Института повышения квалификации и переподготовки работников и специалистов образования, доктор исторических наук, профессор ГрГУ Вячеслав Швед. – Книги, как и дети, разные. И 
книга Гостева будет совершенно не такой, как я напишу. К фактам Алесь Петрович относится строго, он научился работать в архивах, с источниками. А зацепкой для написания книги могут послужить его коллекции.

Лаборатория «Каранi i вытокi»

Осознавать себя краеведом Александр Гостев стал в середине 70-ых, а к педагогической деятельности вернулся лишь в 90-ые годы века прошлого. Его правило: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Он закрепил за собой право на авторские программы и краеведческую лабораторию «Каранi i вытокi».
– Алесь Петрович – педагог от Бога, а краеведение – оболочка, – говорит кандидат исторических наук Виталий Корнелюк, заместитель директора гимназии N 1. – У него фонтан идей, и это зажигает детей. Они дышат с ним одинаково... Их учитель – своеобразная энциклопедия. Лучше Гостева о Гродно никто не расскажет: как поэму читает.
«Краеведение – педагогика – методика – наука» – такова диалектика интеллектуального, профессионального развития Алеся Гостева, который приближается к защите кандидатской диссертации. Послушаем научного руководителя Инну Карпюк, доцента кафедры педагогики ГрГУ:
– Диссертация – это научное произведение. Сесть же за стол исследователя учителю не просто, но Александр Петрович загорелся... Это совершенно нестандартная личность. Умница. Дон-Кихот. Хороший педагог. Он читал спецкурс в университете, его опытом заинтересовались в школах, в институте усовершенствования учителей. Самое ценное в его диссертации то, что он отвечает на вопрос КАК воспитывать детей в краеведческом пространстве. Самосознание, саморазвитие, самореализация личности – вот на чем основывается методика, педагогическая система Гостева. Я знаю краеведческие доклады его ребят: умные, изящные, пример нестандартного мышления. Он воспитывает граждан, гуманистов, тружеников, совестливых людей... Я впервые столкнулась с диссертацией по педагогике, написанной на белорусском языке.

«Молюсь за тех и за других»

Была Черная Русь, но нет чернорусов. Была Красная Русь, но нет краснорусов. Была и есть Белая Русь, но драматична судьба и темно будущее белорусов. И можно «записаться» русским – по отцу, и любить мать-украинку (Шевченко), и стать белорусом. Такова жизненная стезя Гостева: был Александром – стал Алесем. Впервые так к нему обратился доктор гуманитарных наук В. Грицкевич из Петербурга, а брат его профессор А. Грицкевич стал научным редактором «Кронона». Эта 
книга посвящена профессору М. Ткачеву, апостолу и ратнику белорусской идеи. Гостев опускал гроб с телом друга и наставника в могилу Московского кладбища, а потом принес ему свой «Кронон», согретый сердцем и руками автора.
Родился Александр в Кёнигсберге – Калининграде в 1948 году, но ни могила Канта, ни бронзовый Шиллер на него уже не влияли. Мальчишкой он жил напротив «дома со львами», близ Покровского собора, в Гродно... На волне перестройки Александр заговорил по-белорусски, стал Алесем, но не до апантанасцi. Ему чужда политизация духа и сознания. В юности он выходил на ринг и... бил, но кредо свое он выражает «молитвой» из «Гражданской войны» Максимилиана Волошина:

...всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

 

В «Политическом трактате» Спиноза пишет: «Я постоянно старался не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать». То же – Эйнштейн, много раз перечитывавший «Дон-Кихота» и «Братьев Карамазовых»; его труды – в «готическом соборе» Алеся Гостева. 

                                            Автор статьи: Вадим ЖУРАВЛЕВ, "Биржа информации" № 346 от 23.09.2004Гостев Алесь (Александр Петрович).

Методист и учитель астрономии ГУО «Лицей №1 г. Гродно». Родился 2 мая 1948 г. в г. Калининграде (РФ). В Гродно с 1948 года. Окончил СШ №7 (1966), Гродненский пединститут им. Янки Купалы (1970; учитель физики средней школы). Работал учителем в Гродненском районе (197-71; дер. Подлипки). После службы в рядах Советской армии – инженер-программист ГПО «Азот» им. С. О. Притыцкого (1972-82) и Гродненского филиала ГИАП (государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и органического синтеза - 1982-92). Восемь месяцев в 1989 г. проработал секретарём Гродненского городского Общества охраны памятников истории и культуры.

Начиная с 1976 активно занимается краеведением (история и культура Гродно и Гродненщины). В 1992 перешёл в систему народного образования, принял непосредственное участие в создании и деятельности Гродненского филиала Белорусского образовательно-культурного центра (БГАКЦ) и многопрофильного лицея №1. Разработал авторскую систему школьного краеведения. Совместно с коллегами и учениками лицея создал лицейский музей "Гісторыя педагогікі Гарадзеншчыны 12-21 стст.” (2005).

Основные публикации:

 • комплект «Гродна на старых паштоўках» (Мн,: «Беларусь», 1992);

 • «Кронон. Летопись города на Немане (1116-1990)» – совместно с В.В. Шведом (Гродно, 1993);

 • «Королевский город Гродно» - совместно с А. Семенчук (Минск, «Беларусь», 2006, 2008, 2009 и 2010);

 • один из авторов учебного пособия для студентов и старшеклассников «Гродназнаўства» (Гродна, ГрГУ им. Янки Купалы, 2009 и 2010).  Состоялась презентация книги «Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада» преподавателей ГрГУ имени Янки Купалы

 • 09.04.2012. Новости ГрГУ                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Презентация книги «Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада» состоялась в Гродненском государственном областном дворце творчества детей и молодежи.
  В мероприятии приняли участие авторы книги, студенты, учителя и учащиеся школ г. Гродно.

  «Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада» – это 15-я книга серии «Гарадзенская бібліятэка». Ее редакторы профессор, доктор исторических наук Вячеслав Витальевич Швед и доцент кафедры белорусской култтуры и регионального туризма, кандидат исторических наук Виталий Григорьевич Корнелюк отметили, что книга является хорошим способом рассказать молодому поколению о прошлом, познакомить с важными событиями и историческими личностями Гродненщины.

  Над созданием книги также работали гродненский краевед, педагог лицея № 1 г. Гродно Алесь Петрович Гостев; старший преподаватель кафедры археологии и этнологии Александр Александрович Добриян; профессор, доктор исторических наук Светлана Валентиновна Морозова; доцент кафедры экономической теории, кандидат исторических наук Андрей Николаевич Чернякевич.

  На встрече была представлена также 17-я книга серии «Гарадзенская бібліятэка» –«Біяграфія гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы». Ее авторы – Андрей Вашкевич, Алесь Гостев, Виктор Саяпин, Игорь Трусов, Андрей Чернякевич, Ян Лялевич, Игорь Лопеха – рассказали об улицах старого Гродно, зданиях, в которых жили и работали известные и простые люди, строили город и создавали его историю. Авторы заостряют внимание читателей на том, что, разрушая архитектуру, мы теряем богатство, память о предках и вековую историю.

  На презентации прозвучали слова благодарности всем, кто принимал участие в работе над книгами: научным консультантам, дизайнерам, корректорам, иллюстраторам и всем тем, кто стремится узнать интересные факты из прошлого.

  Авторы отметили, что ученые и дальше собирают исторические сведения, чтобы в ближайшее время порадовать гродненцев новым изданием.                                                     //Вечерний Гродно.-2008.-16 января

  Гродно помолодел, Лида состарилась
  Сразу два крупнейших города области в этом году отпразднуют юбилеи. Ради круглой даты Гродно помолодел на год. Лида, напротив, состарилась на все 57. Можно ли определить возраст старинного города с точностью до года? Вряд ли. Поэтому принято опираться на его первое упоминание в письменных источниках. Но и здесь нередко возникает путаница. С Гродно так и вышло. 880-летие мы празднуем в 2008 году, хотя большинство историков считает, что наш город на год старше. 
  Ошибка в летописи?
  Как рассказал нам краевед Алесь Гостев, Гродно упоминается в трех летописях, самая древняя из них – Радзивилловская, затем идут Ипатьевская и Лаврентьевская. В них вспоминается одно и то же событие: как князь Мстислав собрал войско. Среди участников похода был и «Всеволодок из Городна». Правда, относительно того, кто с кем сражался, сведения даются разные. (О чем в свое время писали еще и Николай Карамзин, и Евстафий Орловский.) Но это отношения к делу не имеет. 
  Что касается даты, то в Радзивилловской и Лаврентьевской летописях указан 6635 год от сотворения мира. В Ипатьевской – 6636-й. Когда-то ученые договорились, что от создания мира до рождения Иисуса Христа прошло 5508 лет. Соответственно, в двух источниках указан 1127 год, в одном – 1128-й. 
  «Но здесь есть один нюанс, – продолжает Алесь Петрович. – Дело в том, что когда-то началом года считали 1 марта, затем 1 сентября и только во времена Петра I  его стали отмечать 1 января. При работе со старинными документами обязательно нужно учитывать этот факт, то есть сдвигать некоторые даты. Поэтому от года, указанного в Ипатьевской летописи, нужно отнимать не 5508 лет, а на год больше. Таким образом, снова получаем 1127-й. Немаловажно, что в белорусской исторической литературе именно этот год принято считать датой основания Гродно». Другие полагают, что юбилей вполне можно было отмечать и в 2006-м, причем 890-летний. Ведь в письменных источниках зафиксировано, что в 1116 году сочетались браком Всеволод и Агафья. Правда, был ли жених в то время гродненским князем, равно как и то, где состоялась свадьба (скорее всего, в Киеве), неизвестно. Поэтому опираться на этот факт не совсем корректно. 
  Откуда же взялся 1128 год? Алесь Гостев считает, что всех сбил с толку историк Евстафий Орловский в своей книге «Гродненская старина». Он опирался почему-то на самую молодую летопись, Ипатьевскую, и дату указал неверно. Хотя в тексте есть сноска, в которой говорится о разнице в год с упоминанием в двух других источниках. 
  Вот и при советской власти 850-летие решили отпраздновать в 1978 году. Хотя и тогда на страницах газет развернулась дискуссия относительно даты. В те времена принято было опираться на Ипатьевскую летопись. И не случайно: в ней первое упоминание о Москве относится к 1147 году, по сравнению с другими документами оно самое раннее.
  «Но даже при таком раскладе получалось, что Гродно на целых 20 лет старше всесоюзной столицы! Наверное, поэтому решили, что разницу в 20 лет никак нельзя оставлять, ну а 19 лет стерпеть еще можно. Другого объяснения найти я пока не могу», – улыбается Алесь Петрович. 
  По словам историка архитектуры Игоря Трусова, юбилеи городов мы празднуем по условным датам. «Археологические находки подтверждают, что Гродно существовал уже в XI веке. Поэтому когда праздновать основание, разницы нет. Раз уж принято в качестве точки отсчета использовать 1128 год, пусть так и будет».                                                                                                                                 
 •  
...
...
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 1
Пользователей: 1
Inessa
Форма входа