Тексты литературных произведений школьной программы
 

Беларуская літаратура, 9 клас  

 
       Дамавікова ўдзячнасць - скачать

спасылка на тэксты твораў:

 • Аповесць мінулых гадоў;
 • Скарына Ф. Псалтыр; Біблія;
 • Гусоўскі М. Песня пра Зубра;
 • Энеіда навыварат;
 • Міцкевіч А. Гражына;
 • Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях;
 • Вераніцын К. Тарас на Парнасе;
 • Шаўчэнка Т. Вершы: Думка; Садок вішнёвы каля хаты;
 • Дунін-Марцінкевич В. Пінская шляхта;
 • Каліноўскі К. газета "Мужыцкая праўда"№2; Пісьмо з-пад шыбеніцы; Марыська чарнаброва, галубка мая;
 • Багушэвіч Ф. Вершы: Мая дудка; Ахвяра; Хмаркі; Кепска будзе!;
 • Лучына Я. Роднай старонцы; Паляўнічыя акварэлькі з Палесся;
 • Цётка. Вершы: Мае думкі; Суседзям у няволі; Вера беларуса; Мора;
 • Ядвігін Ш. Дуб-дзядуля
 • Купала Я. Вершы: Мая малітва; Роднае слова; Явар і каліна; У вырай; На сход; Паязджане - скачать ; паэма "Бандароўна"; драма "Раскіданае гняздо";
 • Колас Я. Вершы: Не бядуй; Беларусам; Родныя вобразы; Першы гром; паэма "Новая зямля"; трылогія "На ростанях";
 • Багдановіч М. Песняру; Мяжы; Санет; Летапісец; Плакала лета, зямлю пакідаючы; Маладыя гады; Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы; Жывеш не вечна, чалавек; Страцім-лебедзь”;
 • Гарун А. Ты мой брат, каго зваць Беларусам; Ідуць гады.

Беларуская літаратура, 10 клас

 • Брыль Я. Memento mori; Галя - скачать
 • Бядуля З. Абразкі; Бондар- скачать
 • Гарэцкі М. Літоўскі хутарок; Роднае карэнне - скачать
 • Дубоўка У. Вершы; Пялесткі - скачать
 • Зарэцкі М. Ворагі; Кветка пажоўклая - скачать
 • Караткевіч У. Дзікае паляванне караля Стаха; Чазенія; Каласы пад сярпом тваім - скачать
 • Крапіва К. Байкі; Хто смяецца апошнім- скачать
 • Куляшоў А. Мая Бесядзь; Над брацкай магілай; Цыкл вершаў "Маналог" ; Спакойнага шчасця не зычу нікому; Я хаце абавязаны прапіскаю - скачать
 • Макаенак А. Пагарэльцы; Зацюканы апостал - скачать
 • Панчанка П. Герой; Краіна мая; Крык сойкі; Родная мова; Спарышы; Той дзень прапаў і страчаны навек; Толькі лісцем рабін шалахні)- скачать
 • Танк М. Вершы - скачать
 • Мележ І. Людзі на балоце - скачать
 • Чорны К. Пошукі будучыні - скачать
 • Чорны К. Макаркавых Волька - скачать
 • Мрый А. Запіскі Самсона Самасуя; краткое содержание - скачать
 • Цвейг С. Нябачная калекцыя - скачать

Беларуская літаратура, 11 клас

 • Быкаў В. Знак бяды; Сотнікаў- скачать
 • Дудараў А. Князь Вітаўт; Чорная панна Нясвіжа- скачать
 • Стральцоў М. На чацвертым годзе вайны; Сена на асфальце - скачать
 • Чыгрынаў І. Дзівак з Ганчарнай вуліцы; У ціхім тумане - скачать
 • Шамякін І. Непаўторная вясна; Сэрца на далоні - скачать
 • Гілевіч Н. Родныя дзеці - скачать
 • Навуменка І. Апавяданні - скачать
 • Пташнікаў І. Бежанка; Агні; Алени; Тры пуды жыта; Францужанкі - скачать
 • Марчук Г. Навелы - скачать
 • Барадулін Р. Мы больш сваей ахвярнасцю вядомы - скачать


Русская литература 9 класс


Русская литература, 10 класс

 • Бунин И. Антоновские яблоки; Грамматика любви; Лёгкое дыхание; Листопад; Тёмные аллеи; Господин из Сан-Франциско; стихотворения) - скачать
 • Горький М. На дне; Челкаш - скачать
 • Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо; Стихи - скачать
 • Салтыков-Щедрин С. Господа Головлевы.Биография; История одного города - скачать
 • Фет А. Стихотворения - скачать
 • Куприн А. Гранатовый браслет - скачать
 • Достоевский Ф. Преступление и наказание - скачать
 • Островский Н. Гроза - скачать
 • Толстой Л. Война и Мир - скачать
 • Тургенев И. Отцы и дети - скачать
 • ​​​​​​​Тютчев Ф. Стихи - скачать

 

​​​​​​​ Русская литература 11 класс

 • Ахматова А. Из книги "Вечер"; Мне голос был; Реквием; Рыбак; Смятение - скачать
 • Блок А. Двенадцать; анализ стихотворений; Биография - скачать
 • Булгаков М. Мастер и Маргарита; Собачье сердце - скачать
 • Маяковский В. Послушайте; Вам - скачать
 • Пастернак Б. Весенняя распутица; Из сборника "На ранних поездах"; Когда разгуляется; Март; Определение поэзии; После дождя; Сборник "Поверх барьеров" - скачать
 • Платонов А. В прекрасном и яростном мире; Сокровенный человек; Фро - скачать
 • Поэзия серебряного века - скачать
 • Солженицын А. Матренин двор; Один день Ивана Денисовича; Художественный мир писателя - скачать
 • Твардовский А. В тот день когда окончилась война; Вся суть; Жестокая память; На дне моей жизни; Не хожен путь; По праву памяти;
 • Утро - скачать
 • Чехов А. Ионыч; Человек в футляре; Вишневый сад; Попрыгунья - скачать
 • Шолохов М. Судьба человека; Краткое содержание; Тихий Дон- скачать
 • Айтматов Ч. Плаха- скачать